Atspėkite kuriai 41 vieni metai

Atspėkite kuri mama, o kur jos dukros